OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJKETU  „ZDOLNI Z POMORZA -GDAŃSK  NA ROK SZKOLNY 2021/22”

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA DNIA 24.05.2022 R.

Wnioski należy składać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku ul.L.Krzemienieckiej 1 ; (od poniedziałku do czwartku  w godz. 8:00-17:00 oraz w piątki w godz.8:00-14:00) osobiście, można również przesłać drogą pocztową na adres Poradni. 

Wnioski przyjmujemy do wyczerpania miejsc.

Warunki przyjęcia do projektu „ Zdolni z Pomorza-Gdańsk” :

 1. na przedmioty: matematyka-fizyka-informatyka:
 • złożenie wymaganych dokumentów
 • zgłoszenie się na badania psychologiczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ( wskazanej przez Komisję Rekrutacyjną ) i uzyskanie opinii rekomendującej udział w projekcie
 • udział w Teście Uzdolnień Kierunkowych- w terminie wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną
 1. na przedmioty: biologia-chemia-kompetencje społeczne
 • złożenie wymaganych dokumentów
 • opracowanie projektu i załączenie opisu projektu do zgłoszenia udziału zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie „Zasady realizacji projektów „
 • po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie , zgłoszenie się na badania psychologiczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ( wskazanej przez Komisję Rekrutacyjną )  udział w Teście Uzdolnień Kierunkowych- w terminie wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną

W przypadku niezakwalifikowania się do udziału w zajęciach na wybrany przedmiot przez Ucznia/Uczennicę, Komisja Rekrutacyjna  zaproponuje udział w zajęciach zgodnych z drugim wyborem wskazanym w arkuszu zgłoszenia lub w grupach, w których będą wolne miejsca.

W przypadku braku miejsc,  utworzona zostanie lista rezerwowa.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek na badanie w PP-P zał. 2 a
 2. arkusz nominacji zał. 2 b
 3. oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych – zał. 2 e
 4. deklaracja uczestnika projektu- zał. 2 c
 5. oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – zał. 1 a
 6. oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – zał. 1 b
 7. zakres danych osobowych uczestnika projektu – zał. 1 c
 8. oświadczenie 4 tygodnie po zakończeniu projektu –zał. 6

 Druki do pobrania poniżej.

Życzymy powodzenia.

Zespół Zdolni z Pomorza.