Dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom oferujemy: 

  • Diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną  i predyspozycji zawodowych; 
  • Terapię psychologiczną i logopedyczną; 
  • Porady i konsultacje; 
  • Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych  
  • Orzecznictwo i wydawanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, w tym dla dzieci i młodzieży z autyzmem; 
  • Udział przedstawicieli PP-P w posiedzeniach zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
  • Wspomaganie szkół  z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

W celu zarejestrowania się do Poradni prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub przez system GPE (e-poradnia)  

 

Na zajęcia terapeutyczne dysponujemy  ograniczoną liczbą miejsc. 

    

Zajęcia na terenie szkół są realizowane zgodnie z możliwościami organizacyjnymi poradni. 

 

Zapotrzebowania na warsztaty/zajęcia zgłaszane są podczas konsultacji z opiekunem placówki. 

 

 Korzystanie z pomocy PP-P jest dobrowolne i bezpłatne.