Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej rok szkolny 2021/22

Dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom oferujemy:

  • Diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną  i predyspozycji zawodowych;
  • Terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną;
  • Porady i konsultacje;
  • Dyżury telefoniczne;
  • Doradztwo edukacyjne i zawodowe dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych ich Rodziców i Nauczycieli;
  • Orzecznictwo i wydawanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, w tym dla dzieci i młodzieży z autyzmem;
  • Udział przedstawicieli PP-P w posiedzeniach zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • Wspomaganie szkół z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

W celu ustalenia terminów badań i konsultacji, uzgodnienia terminów spotkań, uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej należy kontaktować się telefonicznie ze specjalistą zgodnie z rejonizacją placówek. Numery telefonów i terminy dyżurów znajdują się na stronie internetowej poradni w Komunikacie „Harmonogram dyżurów„. Opiekunowie szkół i placówek wskazani są w zakładce „Rejon”. Można także umawiać się na konsultacje telefoniczne za pośrednictwem sekretariatu Poradni – tel. 58-520-13-49. Terminy badań, spotkań terapeutycznych wyznaczają specjaliści podczas konsultacji. Sekretariat nie rejestruje na badania i terapię.

 

Na zajęcia terapeutyczne obowiązuje ograniczona liczba miejsc.

Nie wymagamy żadnych skierowań.

  

Zajęcia na terenie szkół są realizowane zgodnie z możliwościami organizacyjnymi poradni.

 

Zgłoszenie na zajęcia okazjonalne przyjmowane są podczas osobistych konsultacji w PPP nr 4 bezpośrednio z osobą je prowadzącą.

Organizacja szkoleń i zajęć online po stronie szkoły.

 

Korzystanie z pomocy PP-P jest dobrowolne i bezpłatne.