Dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom oferujemy:

  • Diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną  i predyspozycji zawodowych;
  • Terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną;
  • Porady i konsultacje;
  • Dyżury telefoniczne;
  • Doradztwo edukacyjne i zawodowe dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych ich Rodziców i Nauczycieli;
  • Orzecznictwo i wydawanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, w tym dla dzieci i młodzieży z autyzmem;
  • Udział przedstawicieli PP-P w posiedzeniach zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • Wspomaganie szkół z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

W celu zarejestrowania się do Poradni należy kontaktować się telefonicznie z sekretariatem. Terminy badań, spotkań terapeutycznych wyznaczają specjaliści podczas konsultacji.

Rodzice mogą rejestrować się elektronicznie na pierwszą konsultację  korzystając z systemu GPE.

 

Na zajęcia terapeutyczne obowiązuje ograniczona liczba miejsc.

Nie wymagamy żadnych skierowań.

  

Zajęcia na terenie szkół są realizowane zgodnie z możliwościami organizacyjnymi poradni w formie stacjonarnej lub zdalnej w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

 

Złożenie zapotrzebowania na zajęcia jest równoznaczne z uzyskaniem przez dyrektora szkoły/placówki zgody rodziców na ich przeprowadzenie.

 

Korzystanie z pomocy PP-P jest dobrowolne i bezpłatne.