Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej rok szkolny 2022/23

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4 w Gdańsku ul. L. Krzemienieckiej 1

tel. 58 5201349

sekretariat@ppp4.edu.gdansk.pl   ppp4.edu.gdansk.pl     

 Dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodziców lub opiekunów

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Nazwa

Informacje

Prowadzący

Orzecznictwo do kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju

Wydawanie orzeczeń                  o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii               o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Zespół orzekający

Diagnoza funkcjonalna                          i różnicowa

Diagnoza aktualnego poziomu rozwoju dziecka, jego potrzeb i zasobów, na których można budować program edukacyjny i terapeutyczny.

M. Borowska,

M. Mętkowska-Walewska,

A. Ufnal,                          G. Bejster

Konsultacje indywidualne (udzielanie informacji i porad )

 

 

 

 

 

 

Rodzice i opiekunowie prawni dziecka
w zakresie oferty przedszkolnej, szkolnej oraz innych instytucjonalnych form pomocy oraz sposobów wspierania rozwoju dziecka

J. Brzoskowska,

M. Borowska,

M. Mętkowska-Walewska,

A. Ufnal,

U. Rola,    

A. Biłas,

G. Bejster

Zajęcia grupowe dla uczniów z autyzmem

Uczniowie klas IV

A.Cieślak,                            G. Kołakowska