AUTYZM –OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM ORAZ ICH RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW  -  Z REJONU Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 1,4,5,6,7 W GDAŃSKU

(DZIECI Z AUTYZMEM I ASPERGEREM Z REJONU PPP3 OBSŁUGUJE PPP3

UL. WAŁOWA 21, GDAŃSK)

NIE DIAGNOZUJEMY DZIECI SPOZA GMINY MIASTA GDAŃSK ORAZ NIE ŚWIADCZYMY ODPŁATNYCH USŁUG

 

Dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodziców lub opiekunów

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Nazwa

Informacje

Prowadzący

Orzecznictwo do kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju

Wydawanie orzeczeń                  o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii               o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Zespół orzekający

Diagnoza funkcjonalna  i różnicowa

Diagnoza aktualnego poziomu rozwoju dziecka, jego potrzeb i zasobów, na których można budować program edukacyjny i terapeutyczny.

M. Borowska,

M. Mętkowska-Walewska,

A. Ufnal

Konsultacje indywidualne (udzielanie informacji i porad )

Rodzice i opiekunowie prawni dziecka
w zakresie oferty przedszkolnej, szkolnej oraz innych instytucjonalnych form pomocy oraz sposobów wspierania rozwoju dziecka

J. Brzoskowska,

M. Borowska,

M. Mętkowska-Walewska,

A. Ufnal,

U. Rola,     

A. Biłas,

K. Sobaszek