Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej rok szkolny 2023/24

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4 w Gdańsku ul. L. Krzemienieckiej 1

tel. 58 520-13-49

sekretariat@ppp4.edu.gdansk.pl  

Dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodziców lub opiekunów 

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Nazwa 

Informacje 

Prowadzący 

Orzecznictwo do kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju 

Wydawanie orzeczeń   o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii   o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

Zespół orzekający 

Diagnoza funkcjonalna i różnicowa 

Diagnoza aktualnego poziomu rozwoju dziecka, jego potrzeb i zasobów, na których można budować program edukacyjny i terapeutyczny. 

M. Mętkowska-Walewska, 

A. Ufnal,   

G. Bejster 

H.Semkło 

A.Cieślak  

Konsultacje indywidualne (udzielanie informacji i porad )  

 

 

 

 

 

 

Rodzice i opiekunowie prawni dziecka  
w zakresie oferty przedszkolnej, szkolnej oraz innych instytucjonalnych form pomocy oraz sposobów wspierania rozwoju dziecka  

J. Brzoskowska, 

M. Mętkowska-Walewska, 

A. Ufnal, 

U. Rola,      

A. Biłas, 

G. Bejster 

H. Semkło 

A.Cieślak 

A. Erenc 

Zajęcia grupowe dla uczniów z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym 

Uczniowie klas I-II szkół podstawowych  

 

A.Cieślak,  

G. Kołakowska