OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJKETU  „ZDOLNI Z POMORZA -GDAŃSK  NA ROK SZKOLNY 2021/22”

Wnioski należy składać do 30 września 2021 r.  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku ul.L.Krzemienieckiej 1 ; (od poniedziałku do czwartku  w godz. 8:00-17:00 oraz w piątki w godz.8:00-14:00) osobiście, można również przesłać drogą pocztową na adres Poradni.

Warunki przyjęcia do projektu „ Zdolni z Pomorza-Gdańsk” :

  1. na przedmioty: matematyka-fizyka-informatyka:
  • złożenie wymaganych dokumentów
  • zgłoszenie się na badania psychologiczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ( wskazanej przez Komisję Rekrutacyjną ) i uzyskanie opinii rekomendującej udział w projekcie
  • udział w Teście Uzdolnień Kierunkowych- w terminie wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną
  1. na przedmioty: biologia-chemia-kompetencje społeczne
  • złożenie wymaganych dokumentów
  • opracowanie projektu i załączenie opisu projektu do zgłoszenia udziału zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie „Zasady realizacji projektów „
  • po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie , zgłoszenie się na badania psychologiczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ( wskazanej przez Komisję Rekrutacyjną )  udział w Teście Uzdolnień Kierunkowych- w terminie wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną

W przypadku niezakwalifikowania się do udziału w zajęciach na wybrany przedmiot przez Ucznia/Uczennicę, Komisja Rekrutacyjna  zaproponuje udział w zajęciach zgodnych z drugim wyborem wskazanym w arkuszu zgłoszenia lub w grupach, w których będą wolne miejsca.

W przypadku braku miejsc,  utworzona zostanie lista rezerwowa.

Szczegóły i druki w zakładkach na poszczególne przedmoty.

Życzymy powodzenia.

Zespół Zdolni z Pomorza.

 

baner.png