GDAŃSKIE CENTRUM MEDIACJI SZKOLNEJ I RÓWIEŚNICZEJ

filia Poradni psychologiczno-pedagogicznej Nr 4 w Gdańsku

ul. Związku Jaszczurczego 4 w Gdańsku.

Nasze Centrum prowadzi bezpłatną działalność skierowaną do wszystkich uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli z placówek oświatowych Miasta Gdańsk.

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

Jeśli masz pytania do Mediatorów, chcesz przygotować się do spotkania, rozmowy, chcesz skorzystać z mediacji,

OŚRODEK MEDIACYJNY

Facylitujemy, mediujemy w sytuacjach konfliktowych w szkole ( konflikty z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły)

CENTRUM SZKOLENIOWE

Realizujemy projekty dotyczące wprowadzania mediacji do szkół, w ramach których szkolimy uczniów i nauczycieli, rady pedagogiczne, rodziców ( zgodnie ze Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych rekomendowanymi przez Rzecznika Praw Dziecka ). Prowadzimy również warsztaty dla klas/grup ( integracyjne, diagnozujące źródła konfliktów, kręgi naprawcze, )

KLUB MEDIATORA

Klub skupia przeszkolonych już mediatorów rówieśniczych( uczniów) i szkolnych ( nauczycieli), którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje oraz działają na rzecz promowania mediacji nie tylko w szkole.

Dodatkowo, w tym roku szkolnym :

Szkoła dla Rodziców( grupa 1-poniedziałki 17-20)

(Nie)pokój nauczycielski – cykliczne spotkania dla nauczycieli( grupa otwarta), wzmacnianie kompetencji, radzenie z sytuacjami trudnymi, wymiana doświadczeń, wzajemne wsparcie;

Action Learning - coaching grupowy dla nauczycieli ( grupa zamknięta);

Tel. sekretariat 576 -068 444

Tel. mediatorzy 576 120 444