Szkoła dla Rodziców

wykrzyknik.jpg

Informujemy, że ze względów epidemiologicznych zajęcia Szkoły dla Rodziców zostały zawieszone do odwołania.

 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi:

Wychowywać to kochać i wymagać.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu

Realizatorzy „Szkoły dla Rodziców „w PP-P nr 4 :

mgr Ewa Częścik-pedagog
mgr Agata Kowalska –psycholog
mgr Anna Michniewska-Hippner-psycholog

Rejestracja na zajęcia :

Chęć udziału w zajęciach można zgłaszać w sekretariacie Poradni . O kwalifikacji do udziału w grupie podejmują decyzję osoby prowadzące. Cykl spotkań trwa 3 miesiące, spotkanie trwa ok. 3 godzin .

W tym roku szkolnym zajęcia odbywają się :
w poniedziałki – ( grupa popołudniowa )
w czwartki –  ( grupa przedpołudniowa )  ( grupa południowa )

Przyjmujemy zgłoszenia na realizację wszystkich trzech części „Szkoły Dla Rodziców „:

1. Szkoła dla Rodziców –cz. 1
2. Rodzeństwo bez rywalizacji – cz. 2 ( dla absolwentów cz. 1 )
3. Dla Rodziców Nastolatków – cz. 3 ( dla absolwentów cz. 1 )

Zajęcia „Szkoły dla Rodziców „ odbywają się regularnie, natomiast cz. 2 i 3 w przypadku zebrania pełnej grupy chętnych Rodziców , którzy ukończyli część 1-wszą .

Tematyka zajęć:

Część I – Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

o wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
o rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
o aktywne, wspierające słuchanie,
o motywowanie dziecka do współdziałania,
o modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
o uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
o wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
o budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
o konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Część II – Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi:

o rywalizacja i zazdrość między dziećmi,
o kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,
o problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,
o wpływ ról na relacje między dziećmi.

Część III – dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania:

o młodzieńczy bunt,
o pragnienie akceptacji,
o potrzeba decydowania o sobie,
o przedwczesne zainteresowanie seksem,
o narkotyki,
o niebezpieczeństwo mediów.