Szkoła dla Rodziców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Realizatorzy „Szkoły dla Rodziców„ w  PP-P nr 4 :

Rejestracja na zajęcia:

Na zajęcia należy zgłaszać się podczas konsultacji u specjalistów je prowadzących:

mgr Ewa Częścik-pedagog

mgr Agata Kowalska –psycholog

mgr Anna Michniewska-Hippner-psycholog

Wszyscy prowadzący posiadają certyfikat uprawniający do realizacji zajęć .

O kwalifikacji do udziału w grupie podejmują decyzję osoby prowadzące. Cykl spotkań trwa 3 miesiące, każde spotkanie trwa ok. 3 godzin.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest przynajmmniej 80% frekwencji.

W tym roku szkolnym zajęcia odbywają się: w poniedziałki – grupa przedpołudniowa

w środy – grupa popołudniowa

Przyjmujemy zgłoszenia na realizację pierwszej części „Szkoły Dla Rodziców „:

Głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi:

Wychowywać to kochać i wymagać.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu

Tematyka zajęć:

Część I – Budowanie relacji dorosły – dziecko, w tym:

o wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane, o rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, o aktywne, wspierające słuchanie, o motywowanie dziecka do współdziałania, o modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka, o uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole, o wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka, o budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka, o konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.