Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2022-2023 do projektu Zdolni z Pomorza na przedmioty:

matematyka - dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych

fizyka - dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych

informatyka - dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych

biologia - dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych

kompetencje społeczne - dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych

Dokumenty należy składać do 19 października 2022 r.  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku ul.L.Krzemienieckiej 1 ; (od poniedziałku do czwartku  w godz. 8:00-17:00 oraz w piątki w godz.8:00-14:00) osobiście, można również przesłać drogą pocztową na adres Poradni.

Druki do pobrania i więcej szczegółów znajdą Państwo w zakładce Zdolni z Pomorza:

Rekrutacja Zdolni z Pomorza 2022/23: matematyka, fizyka, informatyka

Rekrutacja Zdolni z Pomorza 2022/23:biologia, kompetencje społeczne

Życzymy powodzenia.

Zespół Zdolni z Pomorza.

baner.png