Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej rok szkolny 2022/23

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4 w Gdańsku ul. L. Krzemienieckiej 1

tel. 58 5201349

sekretariat@ppp4.edu.gdansk.pl    ppp4.edu.gdansk.pl

Oferta dla przedszkoli

                ZAJĘCIA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM            

 

Nazwa

 

Informacje

Prowadzący

Indywidualna terapia logopedyczna

Zgłoszenie rodzica podczas konsultacji logopedycznej                 w Poradni

K. Janicka

K. Romanow

Konsultacje logopedyczne

  Wstępna diagnoza

- propozycje działań 

  profilaktycznych

- propozycje działań korekcyjnych

K. Romanow

K. Janicka

M. Milewska

Kompleksowa pomoc dziecku z mutyzmem wybiórczym

Diagnoza i  terapia dla dzieci

K. Romanow               K. Janicka       

Konsultacje i diagnostyka dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym

Konsultacje i diagnoza

B. Gabryś

A. Zapolska-Downar

 Porady dot. rozwijania sprawności grafomotorycznej

Indywidualne na terenie poradni

  A. Biłas  

Indywidualna terapia audiopsychofonologiczna

Na terenie poradni

K. Romanow

K. Janicka

M. Milewska

 

ZAJĘCIA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 

Nazwa

Informacje

Prowadzący

Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice

Prelekcja dla rodziców

E. R. Wenzel                          A. Kowalska

Indywidualne konsultacje                     i porady dla rodziców                      i nauczycieli

Indywidualne konsultacje                     w zależności od potrzeb

– na terenie poradni /telefonicznie

Pracownicy opiekujący się placówką

Gotowość szkolna

Prelekcja

Wszyscy pracownicy

Kompleksowa pomoc dziecku            z mutyzmem wybiórczym –Grupa Wsparcia dla Rodziców

Szkolenie dla rodziców

K. Romanow,                K. Janicka            

Konsultacje – instruktaż pedagogiczny w zakresie pracy z dzieckiem z trudnościami w nabywaniu kompetencji matematycznych

Na terenie poradni

U. Rola

Szkoła dla Rodziców

Na terenie poradni

A.Michniewska            E. Częścik

A. Kowalska

Konsultacje i diagnostyka dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym

Konsultacje i diagnoza

B. Gabryś

A. Zapolska-Downar

 

ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

 

Prelekcje i warsztaty

Nazwa

Informacja

Prowadzący

 

ABC systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

 

Zajęcia warsztatowe na temat praktycznego zastosowania przepisów związanych z pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

J. Brzoskowska

Tworzenie dokumentacji dla uczniów z SPE

 

Zasady opracowywania IPET dla dzieci posiadających orzeczenia               o potrzebie kształcenia specjalnego

 

J. Brzoskowska

 

Udział w zespołach ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Na terenie placówek

Wszyscy pracownicy