Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2022-2023 do projektu Zdolni z Pomorza.

Wnioski w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny2022/2023 na przedmioty matematyka, fizyka, informatyka należy składać do 19 października 2022 r.  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku ul.L.Krzemienieckiej 1 ; (od poniedziałku do czwartku  w godz. 8:00-17:00 oraz w piątki w godz.8:00-14:00) osobiście, można również przesłać drogą pocztową na adres Poradni.

Projekt skierowany jest do mieszkańców/mieszkanek  województwa pomorskiego (warunek obowiązkowy), posiadających szczególne predyspozycje w zakresie obszarów objętych wsparciem w ramach projektu, zdiagnozowanych w ramach procesu rekrutacji do projektu. 

Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego -  www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu 

Warunki przyjęcia do projektu „ Zdolni z Pomorza-Gdańsk” :

 1. na przedmioty: matematyka-fizyka-informatyka:
 • złożenie wymaganych dokumentów
 • zgłoszenie się na badania psychologiczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ( wskazanej przez Komisję Rekrutacyjną ) i uzyskanie opinii rekomendującej udział w projekcie
 • udział w Teście Uzdolnień Kierunkowych- w terminie wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną (o terminie zostaną Panstwo powiadomieni drogą emailową oraz będzie podany na stronie PP-P nr 4)

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek na badanie w PP-P zał. 2 a
 2. arkusz nominacji zał. 2 b
 3. oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych – zał. 2 e
 4. deklaracja uczestnika projektu- zał. 2 c
 5. oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – zał. 1 a
 6. oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – zał. 1 b
 7. zakres danych osobowych uczestnika projektu – zał. 1 c
 8. oświadczenie 4 tygodnie po zakończeniu projektu –zał. 6

 Druki do pobrania poniżej.  

Bądźmy ekologiczni, drukujmy dokumenty dwustronnie.

strzalka-dol.png  

                                              Życzymy powodzenia.

                                            Zespół Zdolni z Pomorza.

baner.png