Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2022/2023 do projektu Zdolni z Pomorza.

Wnioski w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny2022/2023 na przedmioty biologia, kompetencje społeczne należy składać do 19 października 2022 r.  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku ul.L.Krzemienieckiej 1 ; (od poniedziałku do czwartku  w godz. 8:00-17:00 oraz w piątki w godz.8:00-14:00) osobiście, można również przesłać drogą pocztową na adres Poradni.

Zapraszamy do udziału w projekcie z następujących przedmiotów:
BIOLOGIA – uczniów 7 i 8 klas szkoły podstawowej oraz ze wszyskich klas szkół ponadpodstawowych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE – uczniów 7 i 8 klas szkoły podstawowej oraz ze wszyskich klas szkół ponadpodstawowych.

Projekt skierowany jest do mieszkańców/mieszkanek  województwa pomorskiego (warunek obowiązkowy), posiadających szczególne predyspozycje w zakresie obszarów objętych wsparciem w ramach projektu, zdiagnozowanych w ramach procesu rekrutacji do projektu. 

Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego -  www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu 

 Warunki rekrutacji dla „nowych” uczestników ubiegających się o udział w zajęciach z następujących przedmiotów :

biologia

kompetencje społeczne  

  1. złożenie następujących dokumentów :

 1. wniosek na badanie w PP-P zał. 2 a
 2. arkusz nominacji zał. 2 b
 3. oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych – zał. 2 e
 4. deklaracja uczestnika projektu- zał. 2 c
 5. oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – zał. 1 a
 6. oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – zał. 1 b
 7. zakres danych osobowych uczestnika projektu – zał. 1 c
 8. oświadczenie 4 tygodnie po zakończeniu projektu –zał. 6
 1. Przygotowanie opisu projektu ( maksymalnie na dwie strony A4)  i załączenie go do arkusza nominacji i wniosku .Wytyczne do wykonania projektu znajdują się w załączniku „Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych”
 1. Komisja Rekrutacyjna dokona analizy i oceny opisu projektu.
 1. Udział w badaniach psychologicznych we wskazanej przez Komisję Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gdańsku  po zakwalifikowaniu się do projektu .

Wnioski należy składać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku ul.L.Krzemienieckiej 1 ; (od poniedziałku do czwartku  w godz. 8:00-17:00 oraz w piątki w godz.8:00-14:00) osobiście, można również przesłać drogą pocztową na adres Poradni.  

 Druki do pobrania poniżej. 

Bądźmy ekologiczni, drukujmy dokumenty dwustronnie.  

strzalka-dol.png

Życzymy powodzenia.

Zespół Zdolni z Pomorza.

              

baner.png

pliki do pobrania