OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJKETU  „ZDOLNI Z POMORZA -GDAŃSK  NA ROK SZKOLNY 2021/22” na przedmioty matematyka, fizyka, informatyka.

Wnioski należy składać do 11 lutego 2022 r.  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku ul.L.Krzemienieckiej 1 ; (od poniedziałku do czwartku  w godz. 8:00-17:00 oraz w piątki w godz.8:00-14:00) osobiście, można również przesłać drogą pocztową na adres Poradni.

Poszukujemy uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej.

Warunki przyjęcia do projektu „ Zdolni z Pomorza-Gdańsk” :

 1. na przedmioty: matematyka-fizyka-informatyka:
 • złożenie wymaganych dokumentów
 • zgłoszenie się na badania psychologiczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ( wskazanej przez Komisję Rekrutacyjną ) i uzyskanie opinii rekomendującej udział w projekcie
 • udział w Teście Uzdolnień Kierunkowych- w terminie wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną ( planowany termin - ferie 2022 r. )

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek na badanie w PP-P zał. 2 a
 2. arkusz nominacji zał. 2 b
 3. oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych – zał. 2 e
 4. deklaracja uczestnika projektu- zał. 2 c
 5. oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – zał. 1 a
 6. oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – zał. 1 b
 7. zakres danych osobowych uczestnika projektu – zał. 1 c
 8. oświadczenie 4 tygodnie po zakończeniu projektu –zał. 6

 Druki do pobrania poniżej.

Życzymy powodzenia.

Zespół Zdolni z Pomorza.