OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJKETU  „ZDOLNI Z POMORZA -GDAŃSK  NA ROK SZKOLNY 2021/22”

Wnioski należy składać do 11 lutego 2022 r.  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku ul.L.Krzemienieckiej 1 ; (od poniedziałku do czwartku  w godz. 8:00-17:00 oraz w piątki w godz.8:00-14:00) osobiście, można również przesłać drogą pocztową na adres Poradni.

Poszukujemy uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej.

Warunki przyjęcia do projektu „ Zdolni z Pomorza-Gdańsk” :

  1. na przedmioty: matematyka-fizyka-informatyka:
  • złożenie wymaganych dokumentów
  • udział w Teście Uzdolnień Kierunkowych- w terminie wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną ( planowany termin - ferie 2022 r. ), o terminie powinadomimy Państwa drogą emailową.
  • zgłoszenie się na badania psychologiczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ( wskazanej przez Komisję Rekrutacyjną ) i uzyskanie opinii rekomendującej udział w projekcie

Szczegóły i dokumenty znajdą Państwo tutaj