Stan mienia komunalnego 711 485 zł.

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2019 r. jest opublikowane w BIP GCUW : https://www.gdansk.pl/download/2020-07/152763.pdf

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2020 r. jest opublikowane w BIP GCUW : do pobrania