Szanowni Państwo , Rodzice Uczestników i Uczestniczek projektu "Zdolni z Pomorza-Gdańsk "!
Zapraszamy do udziału w  spotkaniu dla Rodziców na temat : " Jak wspierać zdolne dziecko", które odbędzie się  19 września 2023 r. o godz. 18:00  w formie on-line w aplikacji Teams.
Spotkanie w  związku  zakończeniem zaplanowanych działań  w projekcie " Zdolni z Pomorza-Gdańsk"  w okresie 2017-2023 będzie także okazją do podsumowania   rezultatów projektu oraz przedstawienia koncepcji kontynuacji projektu.
Poniżej link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjE5ZmU2MTMtNjMwNS00YmQ1LTg1MTYtMzZhOTAyZTQzM2Iy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2234aa31eb-87e3-4153-aea4-394f74fd8b98%22%2c%22Oid%22%3a%22cf75d835-c851-4474-ac36-f41c2279af78%22%7d
Z pozdrowieniami
Zespół Projektu " Zdolni z Pomorza-Gdańsk "
baner.png