Szanowni Państwo-Rodzice, Uczestnicy i Uczestniczki projektu

„Zdolni z Pomorza-Gdańsk"

W dniu 31 sierpnia 2023 r. zakończył się siedmioletni okres finansowania i realizowania projektu „ Zdolni z Pomorza-Gdańsk”, w związku z czym w obecnym roku szkolnym 2023/2024 zajęcia pozalekcyjne nie będą prowadzone .

Dziękujemy wszystkim Uczniom i Uczennicom uczestniczącym w zajęciach , Nauczycielom prowadzącym zajęcia, Lokalnym Opiekunom Pedagogiczno-Metodycznym i wszystkim osobom zaangażowanych w realizację projektu.

W ramach projektu z form wsparcia4 , w tym m.in. z zajęć pozalekcyjnych z : matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz kompetencji społecznych skorzystało ponad 800 uczniów i uczennic.

Obecnie trwają prace koncepcyjne we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego nad opracowaniem nowego wniosku o pozyskanie dofinansowania do dalszych działań adresowanych do uczniów wybitnie uzdolnionych . Informacji prosimy poszukiwać na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Z poważaniem.

Zespół Projektu Zdolni z Pomorza-Gdańsk

baner.png