Serdecznie zapraszamy na spotkanie on –line dla Rodziców uczniów ze szkół i placówek z rejonu działania PP-P 4 w Gdańsku – w czwartek 17 czerwca 2021 r. o godz. 16:00 .

„ Rodzice to też ludzie czyli jak radzić sobie z emocjami? „

Spotkanie poprowadzą :

- mgr Magdalena Mętkowska-Walewska- psycholog

-mgr Katarzyna Sobaszek – pedagog

Podczas spotkania rozmawiać będziemy o znaczeniu emocji w życiu człowieka, o najczęstszych, ale błędnych przekonaniach na temat emocji, o skutecznych i nieskutecznych strategiach radzenia sobie z emocjami, przybliżymy kroki do odzyskania kontroli w sytuacjach trudnych emocjonalnie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - spotkanie jest realizowane w ramach działań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku, ul.L.Krzemienieckiej 1 .

Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja , w celu punktualnego rozpoczęcia spotkania o godz. 16:00- kanał zostanie uruchomiony o godz. 15:45 - prosimy o zalogowanie się z ok. 10-15 minutowym wyprzedzeniem, poprzez kliknięcie w załączony link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjIxMjBmNWUtMzhlYS00YjZkLTg4MmEtMzdiNDMxNmMwMjAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2234aa31eb-87e3-4153-aea4-394f74fd8b98%22%2c%22Oid%22%3a%22cf75d835-c851-4474-ac36-f41c2279af78%22%7d

Z poważaniem

Joanna Brzoskowska- Dyrektor PP-P 4 w Gdańsku