Szanowni Uczniowie, Szanowni Rodzice,
Informujemy, że zgodnie z nowelizacją Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz kompetencji społecznych uczestniczących w projekcie " Zdolni z Pomorza-Gdańsk" oraz pobierających naukę w Gdańsku z dnia 15 lutego 2021 r. - wnioski o przyznanie stypendiów za okres całego roku szkolnego ( tj. za I-wszy i II-gi semestr ), będą przyjmowane w okresie 26.05.2022 r.- 10 czerwiec 2022 r.
Przypominamy , że o przyznanie stypendiów mogą ubiegać się tylko uczestnicy projektu pobierający naukę w Gdańsku.

Dokumenty  - (1 wniosek za I i II semestr) należy składać  w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego nr 1( III LO ) lub Centrum Nauczania Kreatywnego  nr 2 ( VIII LO ) , w którym uczeń / uczennica uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne.

Wymagane dokumenty :
1. Wniosek ( zał. nr 2 ) wypełniony przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.
2. Zaświadczenie Dyrektora Szkoły, do której uczeń/uczennica uczęszcza – na druku wniosku ( zał. nr 2) .
3. Oświadczenie do wypłaty stypendium ( zał. nr 3 ).

Bardzo prosimy o drukowanie dokumentów dwustronnie (szanujmy środowisko).Dokumenty prosimy zostawiać na recepcji.

Zespół Projektu „Zdolni z Pomorza-Gdańsk".