Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022 do projektu Zdolni z Pomorza na przedmioty:

matematyka

fizyka

informatyka

biologia

chemia

kompetencje społeczne

 

Wnioski należy składać do 30 wrzesnia 2021 r.  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku ul.L.Krzemienieckiej 1 ; (od poniedziałku do czwartku  w godz. 8:00-17:00 oraz w piątki w godz.8:00-14:00) osobiście, można również przesłać drogą pocztową na adres Poradni.

Druki do pobrania i więcej szczegółów znajdą Państwo w zakładce Zdolni z Pomorza.

Życzymy powodzenia.

Zespół Zdolni z Pomorza.