Szanowni Państwo, Dyrektorzy  i Nauczyciele, Rodzice Uczniów i Dzieci  z rejonu działania  PPP 4

Zapraszamy do skorzystania z oferty wsparcia przygotowanej przez Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną nr 4 w Gdańsku w ramach projektu  wspomagającego  działania wychowawcze szkół i placówek w województwie pomorskim w roku szkolnym 2021/2022 „Jesteśmy razem!”

Forma pomocy Osoba realizująca  adresat Kontakt  
Konsultacje problemów wychowawczych i edukacyjnych uczniów/dyżury telefoniczne, Punkt Konsultacyjny/ Wszyscy pracownicy rodzice, nauczyciele Telefoniczny, sekretariat – 58-520-13-49
Prelekcja „Od komputera do neto- holizmu- zagrożenia związane z używaniem komputera” online E. R. Wenzel rodzice e.wenzel@ppp4.edu.gdansk.pl
Warsztaty on -line z zakresu doradztwa zawodowego„ Moja kariera”- dla całej klasy A. Kowalska uczniowie klas 8 oraz maturzyści a.kowalska@ppp4.edu.gdansk.pl
Warsztat on-line  „Jak radzić sobie z kryzysem” Ł.Fanslau nauczyciele, rodzice l.fanslau@ppp4.edu.gdansk.pl
Warsztat on-line „  Rozpoznawanie symptomów depresji” E.R. Wenzel nauczyciele, rodzice e.wenzel@ppp4.edu.gdansk.pl
Warsztat on-line  „ Rodzice to też ludzie- o naszych reakcjach emocjonalnych” K. Sobaszek, M. Mętkowska-Walewska nauczyciele, rodzice

k.sobaszek@ppp4.edu.gdansk.pl

m.metkowska@ppp4.edu.gdansk.pl

Szkolenie Rady Pedagogicznej on-line  „Zasady organizacji pomocy psych.-ped     w szkole” J. Brzoskowska nauczyciele sekretariat@ppp4.edu.gdansk.pl
Szkolenie Rady Pedagogicznej  „Indywidualizacja pracy z uczniem posiadającym orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego , zasady konstruowania IPET "  J.Brzoskowska nauczyciele sekretariat@ppp4.edu.gdansk.pl
Szkolenie „Mutyzm Wybiórczy” pomoc dziecku i jego rodzinie K. Romanow, K. Janicka rodzice, nauczyciele

k.romanow@ppp4.edu.gdansk.pl 

   k.janicka@ppp4.edu.gdansk.pl

Grupa Wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych J. Brzoskowska, Ł. Fanslau nauczyciele sekretariat@ppp4.edu.gdansk.pl

Zapraszamy także do korzystania z konsultacji telefonicznych ze specjalistami z PP-P 4 zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie Pomorskiego kuratorium Oświaty - https://kuratorium.gda.pl/poradnie1/wyswietl_zgloszenia.php   . Na konsultacje  telefoniczne nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja ani  rejonizacja PP-P