Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku informuje, że w okresie wakacyjnym Poradnia pracuje wg zmienionej organizacji pracy:

12 lipiec - 23 lipiec - w dniach od poniedziałku do czwartku czynne w godz. 8:00 - 15:00 w piątki w godz. 8:00 - 14:00

26 lipiec - 13 sierpień -  PRZERWA URLOPOWA, PORADNIA NIECZYNNA

16 sierpień - 27 sierpień - w dniach od poniedziałku do czwartku czynne w godz. 8:00 - 15:00 w piątki w godz. 8:00 - 14:00

Joanna Brzoskowska - Dyrektor PPP4