Dyrekcja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 informuje, że w dniu 14.10.2021 r.(czwartek)

Poradnia będzie czynna w godzinach 8:00 - 15:00

Z poważaniem

Joanna Brzoskowska - dyrektor PPP4