Godziny pracy Poradni w okresie wakacyjnym:

 

05 lipiec 2022 r. (wtorek) : 8:00-12:00

11 – 22 lipiec 2022 r. : 8:00-15:00 (w piątki do godziny 14:00)

25 lipiec – 12 sierpień 2022 r.  PORADNIA NIECZYNNA

16 – 26 sierpień 2022 r. : 8:00 – 15:00 (w piątki do godziny 14:00)