Dodatkowa psychologiczna pomoc w Gdańsku (wrzesień-grudzień 2021 r.)

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży we współpracy z gdańskimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznymi oferuje specjalistyczną pomoc w ramach projektu Wsparcia Zdrowia Psychicznego mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Dzieci,  młodzież oraz rodzice, którzy potrzebują skonsultować się z psychologiem i skorzystać ze wsparcia psychologicznego mają możliwość, blisko swojego miejsca zamieszkania i nieodpłatnie skorzystać z pomocy. Również oferta wsparcia zaadresowana jest dla nauczyciele z gdańskich placówek edukacyjnych.

W ramach oferty dostępna jest pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży w formie konsultacji indywidualnych, sesji wsparcia psychologicznego oraz konsultacji wychowawczych dla rodziców.   Wsparcie psychologiczne jest skierowanego do dzieci i młodzieży i ma na celu rozwijanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami życiowymi powodującymi przeciążenie emocjonalne. Taka forma pomocy znajduje  zastosowanie w przypadku trudności w przystosowaniu się do zmiany np. w wyniku choroby, pandemii i różnych kłopotów rodzinnych. W trakcie wsparcia psychologicznego nie pracujemy nad zmianą mechanizmów psychicznych ale stwarzamy przestrzeń do wyrażania, rozumienia i akceptowania uczuć dziecka, co obniża poziom stresu. Dodatkowo psycholog pomaga mu w określeniu własnych potrzeb oraz poszerza perspektywę możliwych rozwiązań przez co można wyeliminować niefunkcjonalne zachowania. W ramach oferty prowadzone są konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców, które pozwalają na zakwalifikowanie do wsparcia psychologicznego. Następnie dzieci i młodzież mogą skorzystać z sesji wsparcia psychologicznego. Jeżeli zachodzi potrzeba rodzice mogą równolegle korzystać z konsultacji wychowawczych, które maja na celu zwiększenie rozumienia problemów dziecka przez rodziców oraz pomoc w wypracowywaniu warunków sprzyjających zmianie. Każdorazowo spotkania trwają 50 min. z częstotliwością 1-2 sesji w tygodniu.

Dodatkowo rodzice mogą skorzystać ze Szkoły dla rodziców – cyklu psychoedukacyjnych warsztatów mających na celu rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów aby adekwatnie wspierać rozwój swojego dziecka oraz czerpać satysfakcję z rodzicielstwa. Dzięki Szkole dla rodziców można  zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze poprzez: lepsze poznanie i rozumienie dziecka oraz siebie w relacji z dzieckiem, poprawę komunikacji w rodzinie oraz naukę skutecznych, nieagresywnych metod wychowawczych. Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie Szkoły. Jeden cykl Szkoła dla rodziców obejmuje 12 spotkań po 3 godz., które są prowadzone przez dwóch psychologów.

W ramach Wsparcia Zdrowia Psychicznego nauczyciele gdańskich placówek edukacyjnych mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

konsultacji indywidualnych, które mają na celu rozpoznanie psychologicznych trudności dziecka i nauczyciela w relacji edukacyjnej w celu lepszego zrozumienia i poprawy funkcjonowania dziecka. Jedno spotkanie konsultacyjne trwa 50 min.

warsztatów tematycznych – zajęć grupowych poświęconych wybranym zagadnieniom dotyczącym dzieci i  młodzieży np. specyficznym trudnościom psychicznym i rodzinnym, funkcjonowaniu  w szkole, relacji uczeń – nauczyciel. Celem warsztatów jest dostarczenie praktycznej wiedzy, zwiększenie wrażliwości na niepokojące objawy i wymiana doświadczeń.

superwizji – specjalistycznej pomocy dla nauczycieli polegającej na szczegółowym przeanalizowaniu konkretnej relacji z uczniem, mającej na celu rozpoznanie i zrozumienie mechanizmów psychicznych wpływających na trudności w budowania relacji i warunkujących niefunkcjonalne zachowanie ucznia w procesie edukacji.

 

Organizatorzy mają również  w palnie zorganizowanie konferencji, na której specjaliści podzielą się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami w zakresie prowadzenia programów odnoszących się do wybranych trudności uczniów w procesie edukacyjnym.  

 

Poniższe placówki realizują wybrane formy pomocy (nie obowiązuje rejonizacja).  Aby uzyskać szczegółowe informacje i umówić się na wizytę należy skontaktować się telefonicznie z placówką:

  1. Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży tel. 58 347 89 30

- sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców

 

  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 tel. 58 341 87 58

- Szkoła dla rodziców

 - konsultacje i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców

- konsultacje indywidulane dla nauczycieli

- warsztaty tematyczne dla nauczycieli

- superwizja dla nauczycieli

  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 tel. 58 301 07 21

- konsultacje i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców

- konsultacje indywidualne dla nauczycieli

 

  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 tel. 58 520 13 49

- konsultacje i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców

- konsultacje indywidualne dla nauczycieli

 

  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 tel. 58 348 72 82, 663 396 663

- konsultacje i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców

 

  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6) tel. 58 301 18 15

- konsultacje i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców

- konsultacje indywidualne dla nauczycieli

 

  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 tel. 58 341 39 50

- konsultacje i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców

- superwizja  dla nauczycieli