Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 zaprasza w czerwcu 2021 r.na cykl spotkań on-line dla Rodziców uczniów ze szkół i placówek z rejonu działania w ramach Programu Wsparcia Szkół, Rodziców i Uczniów w związku z powrotem do nauki stacjonarnej

Termin Tytuł spotkania                 
Osoby   prowadzące                                          
Link do spotkania

11.06.2021

piątek

godz. 16:00

„ Jak radzić sobie z kryzysem ? - wspieranie uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną”

- mgr Joanna Brzoskowska-Dyrektor PP-P 4-pedagog

mgr Łukasz Fanslau- Wicedyrektor PP-P 4-psycholog

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjEzM2FiZjYtYzIxYy00YjhhLWE2MzAtODVkN2ZlZTlmZTY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2234aa31eb-87e3-4153-aea4-394f74fd8b98%22%2c%22Oid%22%3a%22cf75d835-c851-4474-ac36-f41c2279af78%22%7d

14.06.2021

poniedziałek

godz.17:00

    „ Zaburzenia   depresyjne „

-mgr Elżbieta Regina Wenzel – psycholog https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2M4NGJjNDgtZmNjMS00ZTE4LTkwODYtZGVhZWVjNGMxODQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2234aa31eb-87e3-4153-aea4-394f74fd8b98%22%2c%22Oid%22%3a%22cf75d835-c851-4474-ac36-f41c2279af78%22%7d

17.06.2021

czwartek

godz.16:00

„ Rodzice to też ludzie czyli jak radzić sobie z emocjami? „

- mgr Magdalena Mętkowska-Walewska- psycholog

mgr Katarzyna Sobaszek – pedagog

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjIxMjBmNWUtMzhlYS00YjZkLTg4MmEtMzdiNDMxNmMwMjAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2234aa31eb-87e3-4153-aea4-394f74fd8b98%22%2c%22Oid%22%3a%22cf75d835-c851-4474-ac36-f41c2279af78%22%7d

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - spotkanie jest realizowane w ramach działań statutowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku, ul.L.Krzemienieckiej 1 .

Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja , w celu punktualnego rozpoczęcia spotkania - prosimy o zalogowanie się z ok. 10-15 minutowym wyprzedzeniem, poprzez kliknięcie w załączony link do spotkania na Microsoft Teams.

Z poważaniem

Joanna Brzoskowska