Komunikat o rekrutacji uzupełniającej z przedmiotów: biologia-chemia –kompetencje społeczne
w ramach projektu „ Zdolni z Pomorza-Gdańsk „ na rok szkolny 2019-2020


Na podstawie § 4 pkt 4 Regulaminu rekrutacji uczniów do projektu „ Zdolni z Pomorza-Gdańsk „
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1134/18 Prezydenta Miasta Gdańska zapraszamy do udziału w projekcie z następujących przedmiotów:
BIOLOGIA – uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej
CHEMIA – uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE – uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz ze wszyskich
klas ze szkół ponadpodstawowych i ponagimnazjalnych.

Poniżej pełna treść regulaminu rekrutacji uzupełniającej, zarządzenie nr 1134/18 oraz formularze do pobrania.