Zapraszamy do kontaktów ze specjalistami z PP-P 4 podczas dyżurów telefonicznych  oraz drogą elektroniczną.

Tutaj mogą Państwo sprawdzić który specjalista opiekuje się placówką dziecka.

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Dzień dyżuru

Godziny

Nr telefonu

E- Mail

1.       

Joanna Brzoskowska

Dyrektor

Przewodnicząca Zespołu Orzekającego

wtorek

10:00-12:00

514-989-681

sekretariat@ppp4.edu.gdansk.pl

2.       

Łukasz Fanslau

Wicedyrektor

psycholog

środa

8:30-9:30

  794-614-791

sekretariat@ppp4.edu.gdansk.pl

3.       

Agnieszka Biłas

pedagog

środa

13:00 – 15:00

794-614-780

a.bilas@ppp4.edu.gdansk.pl

4.      

Ewa Częścik

pedagog

doradca zawodowy

środa

13:00 – 16:00

 794-615-178

e.czescik@ppp4.edu.gdansk.pl

5.       

Anna Erenc

psycholog

środa

11:00 - 13:00

794-615-079

a.erenc@ppp4.edu.gdansk.pl

6.       

Bernarda Gabryś

pedagog

 

piątek

 

9:00-12:00

794-307-732

b.gabrys@ppp4.edu.gdansk.pl

7.       

Krystyna Janicka

logopeda

wtorek

8:00-10:00

794-298-920

k.janicka@ppp4.edu.gdansk.pl

 8.

Kołakowska Grażyna

 psycholog

środa

8:30-9:30

794-298-641

g.kolakowska@ppp4.edu.gdansk.pl

 9.   

Agata Kowalska

psycholog

doradca zawodowy

poniedziałek

15:00-18:00

 

794-299-307

 

a.kowalska@ppp4.edu.gdansk.pl

10.   

Anna Michniewska

psycholog

czwartek

8:00-11:00

794-296-430

a.michniewska@ppp4.edu.gdansk.pl

11.   

Małgorzata Milewska

pedagog

poniedziałek

14:00 - 17:00

794-614-228

m.milewska@ppp4.edu.gdansk.pl

12.   

Beata Molasy

pedagog

środa

7:45-8:45

516-971-229

b.banasiewicz@sp77.edu.gdansk.pl

13.

Marzena Wioletta Nowak

pedagog

czwartek

10:00-14:00

794-299-783

w.nowak@ppp4.edu.gdansk.pl

14.   

Urszula Rola

pedagog

piątek

8:00-11:00

794-299-361

u.rola@ppp4.edu.gdansk.pl

15.   

Karolina Romanow

logopeda

środa

8:30-11:30

794-613-903

k.romanow@ppp4.edu.gdansk.pl

16.   

Katarzyna Sobaszek

pedagog

poniedziałek

12:00- 14:00

794-613-819

k.sobaszek@ppp4.edu.gdansk.pl

17.   

Anna Ufnal

pedagog

doradca zawodowy

poniedziałek

10:30-12:30

794-298-547

a.ufnal@ppp4.edu.gdansk.pl

 18.

Elżbieta Regina Wenzel

psycholog

poniedziałek

14:00 - 18:00

794-298-238

 e.wenzel@ppp4.edu.gdansk.pl 

 19.  

Agata Zapolska-Downar

psycholog

doradca zawodowy

piątek

13:00-15:00

794-299-823

a.zapolska-downar@ppp4.edu.gdansk.pl

 

PORADY DOTYCZĄCE AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA

Prosimy o kontakt z: Anną Ufnal, Małgorzatą Milewską, Urszulą Rola, Agnieszką Biłas, Anną Erenc